O nás

Napsat něco “O nás” není úplně snadné. Pomohli jsme si okopírováním našich stanov. Ale to nejdůležitější, co bychom chtěli, je: Je nás devět. Ale budeme nesmírně rádi, pokud nás kontaktujete a rozšíříte naše řady. Jakékoliv formě spolupráce se nebráníme. Zároveň se těšíme na Vaše podněty a připomínky. Ať už k naší činnosti nebo k dění v našem krásném městě. Vymyslet, uspořádat a zorganizovat se dá cokoliv, stačí jenom chtít…

Spolek LIPKA – Občanské prostředí Polná je založen na úctě a respektu k základním civilizačním a mravním principům, úctě a respektu k nám občanům, k našim předkům i k našim potomkům, k městu ve kterém žijeme, k okolní přírodě.

SMYSL SDRUŽENÍ
Spoluutváření občanského prostředí.
Uvědomění si společných zájmů občanů a jejich prosazování.
Poukazovat na stavy a opatření, které budou na úkor občanů a na porušování práva.

FORMY PŮSOBENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Utváření a kultivace vztahů ve prospěch uchování a rozvoje prokazatelných hodnot v našem městě a okolí a ve prospěch zodpovědných společných zájmů občanů.
Získávání, zaznamenávání a zpracovávání informací o stavu a dění v Polné a okolí. Veřejné šíření těchto informací elektronicky, tiskem, a jinými sdělovacími prostředky.
Schůze a veřejné akce a aktivity.
Součinnost případně s dalšími občanskými ustaveními a aktivitami.